Невидима заплаха: Изследването на Космоса може да донесе извънземни вируси

[ad_1]


< href="http://svetovnizgki.com/wp-content/uplos/2020/06/космос-пикса-.jpg">

pixby.com

Чужди форми на живот, попаднали в нови условия, могат да нанесат сериозна вреда на екосистемата, в която нахлуват. Това може да е вярно както за инвазивните видове животни и растения, така и за генномодифицирани организми. И, разбира се, далеч не последното място сред тези потенциално опасни „завоеватели“ заемат бактерии, гъби и вируси.

Последните могат да застрашат не само баланса на екосистемата, но и оцеляването на отделните видове. Не е изключено и че някой патоген може да унищожи изобщо живота на Земята (или да го преобрази до неузнаваемост).

Авторите на изследване, публикувано на 7 ноември 202 г. в научното издание BioScience, обръщат внимание на развиваща се област от науката, изучаваща причините и последствията от внедряването на организми в нова среда. Изследователите я наричат „наука за инвазията“ (invsion science).

Те обръщат внимание на това, че някои държави вече са разработили ефективни методи за биологичен контрол и защита на своите територии от инвазивни видове растения и животни. Ярък пример за такава страна е Австралия, която по метода на пробата и грешката е постигнала успех във възстановяването на биоразнообразието, което неведнъж е страдало от внедряване на чужди видове.

Но възстановяването на веднъж нарушения природен баланс е изключително сложна задача. Тя е свързана с непредвидени трудности, за които е невъзможно да се подготвим предварително. Така например строгата природозащитна политика на Австралия е довела до нов проблем: пренаселването на някои региони на страната с кенгуру.

И ако дори в пределите на един участък от сушата на една неголяма планета могат да възникнат такива сериозни сложности с поддържането на биологична безопасност, е трудно дори да си представим какво очаква човечеството, неподготвено за нашествието на гости от космическото пространство. Във връзка с това специалистите предлагат по-добре да се проработи темата за биобезопасността на Земята. Те твърдят, че са ни необходими по-строги протоколи за предотвратяването на биологична зараза – както на нашата планета от извънземни организми, така и обратното.

Международният комитет по космически изследвания COSPR е създал група по защита на планетата (Pnel on Plnetry Protection), но нито един от нейните членове няма опит в науката за инвазиите. Междувременно са проведени голямо количество изследвания в областта на изучаването и създаването/изпитанието на методи за управление на инвазивни видове, пишат биолозите.

„Ние сме уверени, че по-тясното сътрудничество между биолозите, занимаващи се с инвазия, и астробиолозите ще подобри съществуващите международни протоколи за планетарна безопасност – както за Земята, така и за извънземни обекти, които могат да съдържат живот“, отбелязват изследователите.

източник: < href="https://www.ctulno.com/cosmos/neviim-zplh-izslevneto-n-kosmos-moje--onese-izvynzemni-virusi-news675362.html" trget="blnk" rel="noopener">ctulno.com

Вижте още:

< href="http://svetovnizgki.com/%%8%0%b5%0%b%%8%%8%%82-%%8-%0%b%0%b5%0%b0%0%b%0%b4%0%b5%%80%%82%0%b0%0%bb%%86%0%b8-%0%b%0%b8-%0%b5-%0%be%%8%0%b8%0%b3%%83%%80%0%b8%0%bb-%0%bf%%8/" trget="blnk" rel="noopener">Сексът с неандерталци ни е осигурил първата защита от вируси

< href="http://svetovnizgki.com/covi-9-%0%b%%8f%0%bc%0%b0-%0%b4%0%b0-%0%bc%%83%%82%0%b8%%80%0%b0-%0%b2-%0%bf%0%be-%0%be%0%bf%0%b0%%8%0%b5%0%b-%0%b2%0%b8%%80%%83%%8-%0%b7%0%b0%%89%0%be/" trget="blnk" rel="noopener">COVI-9 няма да мутира в по-опасен вирус, защото „няма къде повече да ходи“

< href="http://svetovnizgki.com/%0%b7%0%b0%0%bf%0%bb%0%b0%%85%0%b0-%0%b7%0%b0-%%87%0%be%0%b2%0%b5%%87%0%b5%%8%%82%0%b2%0%be%%82%0%be-%0%be%%8%%82%%80%0%be%0%b2%%8%%82-%0%b%0%b0/" trget="blnk" rel="noopener">Заплаха за човечеството: „Островът на чумата“ крие най-смъртоносните вируси на света

< href="http://svetovnizgki.com/%%8%0%b%0%be%%83%0%b4%%8%0%b-%0%bf%%80%0%b5%0%b4%%83%0%bf%%80%0%b5%0%b6%0%b4%0%b0%0%b2%0%b0-%0%bc%0%b5%%80%0%b%0%b8%%82%0%b5-%0%b7%0%b0-%0%b%0%b0%0%b/" trget="blnk" rel="noopener">Сноудън предупреждава: мерките за наблюдение, които създаваме сега, ще надживеят коронавируса

Последвайте ни във < href="https://www.fcebook.com/pg/svetovni.zgki" trget="blnk" rel="noopener">Fcebook

[ad_2]

Source link

Visited 6 times, 1 visit(s) today