Как Христос е приел „кръщението“ от св. Йоан, след като понятието за кръста е свързано със смъртта му?

[ad_1]

Всъщност, Исус не е приел „кръщение“, а е извършил ритуалното за евреите умиване и в гръцкия оригинал на Евангелията, при описване на кръщаването на Христос, е използвана думата βáπτισμα (баптизма) — “потапяне във вода, измиване”.

Думата “кръщене” се оказва сродна на думата “кръст”, но само в славянските езици. Вероятно преводачите на библейските текстове са избрали този вариант, защото обредът по потапянето в светената вода е предшестван от кръстния знак и това действие се е закрепило в съзнанието на ранните славяни-езичници, приели вярата в Христа.

Кръщението като обред получава това си наименование, така да се каже „рекурсивно“.

[ad_2]

Source link

Visited 15 times, 1 visit(s) today