Какво всъщност представляват черните дупки?

[ad_1]

< href="http://svetovnizgki.com/wp-content/uplos/208/05/черна-дупка.jpg">

Вселената е изтъкана от мистерии и повечето от тях са почти неразрешими, поне от гледна точка на съвременното човешко развитие. Една от най-големите вселенски загадки са черните дупки.

Според физиката черната дупка представлява струпване на огромни маси в минимален обем с толкова силно гравитационно поле, че дори светлината не е в състояние да преодолее гравитацията и да премине през нея. Оттам идва и самото название.

Това е причината черните дупки да бъдат невидими за нас. Единственото доказателство за наличие на черна дупка е когато тя засмуква космическите обекти, които преминават в близост до нея. Те биват привлечени от суперсилното гравитационно поле на дупката и потъват в нея.

Науката отделя два вида черни дупки: звездни и свръхмасивни. Първите са остатъци от масивни вече мъртви звезди, които са престанали да съществуват в резултат на свиване навътре в себе си. Тоест получил се е нещо като взрив, но навътре, обратен на експлозията. Най-близката до нас такава черна дупка се намира в съзвездието Лебед и е открита преди 48 години.

Другите черни дупки се наричат свръхмасивни. За тях се смята, че първо могат да имат маса, надвишаваща милиони пъти слънчевата.

Днес се предполага, че такава черна дупка има в сърцевината на всяка галактика и тя е важна част от нейното еволюционно развитие.

Най-съществената характеристика на черната дупка е, че нищо не може да я напусне. Затова наблюдение отвън е невъзможно, никой не може да разбере какво става вътре в нея.

Освен това тези космически загадки нямат и външни части, които могат да бъдат наблюдавани и това да се използва като материал за хипотези какво става във вътрешността им. Затова според теориите за тях черните дупки имат само три параметъра, по които може да бъдат определяни: масата, момента на импулс и електрическия заряд.

Разбирането на тази неподдаваща се на анализ материя се основава на идеята за време – пространството, взета от общата теория на относителността на Айнщайн. Това е така, защото най-важните свойства на черните дупки, които могат да бъдат доловени, са свързани с изкривяването на обкръжаващото ги време-пространство.

Съществува идеята за липса на индивидуални отличителни белези на всяка черна дупка и като характеристика се използва силата на гравитацията. Това дава широко поле за всякакви предположения, като най-известното е, че черните дупки са портали към други измерения и през тях може да се пътува във време-пространството.

инфо: < href="https://snovnik.bg/n4-06802-Каквовсъщностпредставляватчернитедупки?" trget="blnk" rel="noopener">snovnik.bg

Вижте още:

< href="http://svetovnizgki.com/биещото-сърце-на-плутон-кара-ветровет/" trget="blnk" rel="noopener">Биещото сърце на Плутон кара ветровете да духат на обратно

< href="http://svetovnizgki.com/венера-огненият-близнак-на-земята/" trget="blnk" rel="noopener">Венера – огненият близнак на Земята

< href="http://svetovnizgki.com/откриха-за-пръв-път-извънземен-протеи/" trget="blnk" rel="noopener">Откриха за пръв път извънземен протеин в метеорит

< href="http://svetovnizgki.com/възможно-ли-е-пътуване-до-далечни-план/" trget="blnk" rel="noopener">Възможно ли е пътуване до далечни планети?

Последвайте ни във < href="https://www.fcebook.com/pg/svetovni.zgki" trget="blnk" rel="noopener">Fcebook
[ad_2]

Source link

Visited 6 times, 1 visit(s) today