За силата на тока и “изкуството да управляваш кораб”. Андре-Мари Ампер

 

В човешката история не малко хора са дали името си на най-различни географски обекти или пък на мерни единици. Примерът с единицата за измерване силата на електрическия ток – ампер – е показателен.

На 20 януари 1775 година в семейството на заможен френски търговец се ражда Андре-Мари Ампер. Младият французин живее в епохата на френското просвещение и няма нищо ненормално в това, че човек с финансови възможности получава добро образование, макар и у дома. Бащата на Ампер е привърженик на теорията на великия философ Жан-Жак Русо, който твърдял, че децата не бива да се обучават в училища, а да им бъде позволено да се учат от самата природа, като наблюдават процесите, протичащи в нея и сами правят своите заключения.

Ампер разполага с доста добра колекция от книги в домашната библиотека. Това може би е в основата и на бъдещите интереси на даровития Андре-Мари. Защото, освен като човек, посветил се на изучаването на магнетизма и електрическите явления, Ампер работи и по философски теми и проблеми. Всъщност, точно той започва да налага понятието кибернетика. Но в неговото виждане кибернетиката е “изкуството да се управлява” въобще, а не това, което разбираме под понятието днес.

В древна Гърция “кибернетика” било изкуството на кормчията, да направлява кораб. По-късно станало синоним и на управлението на държавата и обществените процеси като цяло. Ампер въвежда отново в употреба думата, с която да се обозначава умението да се направляват системите и процесите в рамките на държавата така, че да донесат на гражданите определени блага.

Все пак, минава дълго време, преди през 1948 година Норбърт Винер да наложи термина кибернетика, но вече в съвременното му разбиране – наука за общите закономерности и процеси на управление и предаване на информация в машините, живите организми и обществото.

На Ампер дължим налагането и на друг термин – кинематика.

И накрая – ако отидете в Париж и посетите Айфеловата кула, погледнете към балкона над първия етаж. Под него, по целия периметър на стената, ограждаща балкона, са гравирани 72 имена на прочути френски учени и инженери. Едно от тях е и това на Андре-Мари Ампер.––––
За още новини
харесайте страницата ни във Facebook>>>

Source link

Visited 9 times, 1 visit(s) today