Законни и основателни ли са Зелените сертификати и ваксините ⚖️

[ad_1]

Зелени сертификати и ваксини Поробеният ум се пита – това законно ли е? Умът на свободния пита – това правилно ли е? Дълго време отлагах момента, когато ще трябва да седна да пиша този анализ. Причината е преди всичко липсата на достатъчно информация, както и множеството противоречиви въпроси, които възникнаха при въвеждането им. Вероятно, именно това доведе и до огромното разделение и противопоставяне сред всички нас. Този анализ е правен прочит на събитията и лично мнение на автора. Той няма претенциите да бъде изчерпателен, нито да налага мнение на някого, а ще опита да даде отговор на два важни въпроса.

[ad_2]

Source link

Visited 8 times, 1 visit(s) today