С. Коркин за „бъговете“ на сънното пространство

Един от характерните признаци, че сте в състояние на сън, е наличието на т.нар. „бъгове“ на сънното пространство или света на сънищата. Не случайно много сънуващи съветват да се обръща внимание на всякакви абсурди, които не са присъщи на света на ежедневната реалност и по този начин помагащи да се осъзнаеш в състояние на сън, т.е., да преминеш във фазата на осъзнат сън. Някои от тези „бъгове“ на сънното пространство са описани от руския изследовател на пътуванията извън тялото и осъзнатите сънища Сергей Коркин в книгата му „Осъзнати сънища“.
И ето какво той пише за това: „Сънното пространство се опитва да прилича на реалността във всичко. Като цяло му се получава, но има редица „бъгове“, които се повтарят от сън в сън, което означава, че те не са просто случайности.
Вече споменах по-горе, че смесицата от различни градски пейзажи е характерна за сънищата. Следващият, по-очевиден бъг е внезапно сриващо се стълбище. В сънищата ми това се проявява по следния начин. Изкачвам се по стълбите до петия етаж на къщата и изведнъж, някъде на четвъртия етаж, виждам, че липсва стълбище – свършва в празно пространство или води до долния етаж.
Друг и може би най-важния бъг в пространството на сънищата е невключващата се светлина. Този бъг се споменава от много сънуващи, което може да означава, че сънното пространство на различните хора е изградена според едни и същи принципи. Освен това този проблем е типичен както за обикновените сънища, така и за осъзнатите, което може да свидетелства в полза на единната природа на пространството на несъзнателните и осъзнатите сънища.
Този бъг се открива по най-простия начин. Да предположим – сънувате, че влизате в тъмна стая. Искате да включите светлината, отивате до ключа, щракате върху него, но стаята остава тъмна (не обърнах внимание, но ми се струва, че в сънищата подобно нещо се случва и с водопроводните кранове, т.е. в повечето случаи вода вероятно няма да потече).
Ако съберем заедно прекъсващите стълби и невключената светлина, можем да допуснем, че сънното пространство се бъгва в случаите, когато има ясна логическа връзка в реалния свят, която предполага действие с видим краен резултат (изкачване нагоре по стълбите – горният етаж, натискане на ключа – появата на светлина). Очевидно пространството на съня не винаги може да изгради правилно тази логическа верига (понякога светлината все пак се включва и стълбите водят, където е необходимо), в резултат на което се появява бъг. И колкото по-сложна е тази логическа верига („натиснат ключ – светнала крушка – осветена стая“), толкова по-рядко е възможно тя да се изпълни правилно. Въпреки това е малко странно, че нашето съзнание, срещащо ежедневно стълбите и комутаторите, не винаги може да възпроизведе това в съня!
В полза на тези предположения говорят и моите, най-често неуспешни опити да чета книги в сънищата си. В края на краищата, думите, буквите и изреченията са още по-сложни логически последователности, отколкото вече споменатите логически вериги.
Последният бъг, който бих искал да спомена тук, е трансформирането на осветените прозорци в тъмни. В сънищата ми се проявява по следния начин. Да предположим, че летя през тъмния град над къщите и имам желание да влетя в някакъв осветен прозорец, за да разгледам стаята. Забелязвам предварително толкова светъл прозорец, летя до него, но долитайки малко по-близо, виждам, че прозорецът вече не свети. Понякога тази метаморфоза се случва точно пред очите ми.
Прозорецът потъмнява и изгасва, или ми се струва, че за светлината в прозореца съм приел ярък проблясък по повърхността на стъклото“.
Такива нелогични „странности“ са характерни както за обикновените, така и за осъзнатите сънища. Но именно те могат да се използват за преминаване от обикновената към съзнателната фаза на съня. Необходимо е само да помним периодично да „тестваме реалността“ за тяхното присъствие. Между другото, точно същата „странност“ е не само нелогичността на текста при опит да се прочете, но и неговата промяна. Буквите могат да избледняват, променят цвета си, размера си и др . Самият текст може да се трансформира в „бягащ ред“ – като на телевизор. По същия начин, например, времето на часовника може да не съответства на времето на деня и да се променя с всеки нов опит да се поправи. Също така, често в съня, ключалките на вратите отказват да заключат. Всички тези събития в света на сънищата отговарят и на дефиницията на „бъговете“ на сънното пространство

Facebook Comments