Енергията на „нулевата точка“

Теорията за етера напоследък привлича все повече и повече вниманието на различни изследователи и това в никакъв случай не е случайно. Дълго време се опитваха да ни „поставят на погрешен път”, убеждавайки ни чрез устата на корумпираните „авторитети” от науката, подкупени от световната финансова мафия, че няма никакъв етер в природата. 
И изглеждаше странно – защо трябва да „разбиват“ толкова много „копия“ за някаква теория и да харчат пари за нейната дискредитация? Но само тази теория води директно до възможността за създаване на алтернативни източници на енергия. Алтернатива на цялата съвременна топлинна и енергийна система.
Но какво да кажем за собствениците на топлинни и енергийни компании, наистина ли ще се откажат от възможността да получат супер печалби от традиционната енергетика? Едва ли! Ето защо споровете продължават по тази тема. Но все повече изследователи намират доказателства в полза на съществуването около нас на почти безкраен “склад” на енергия, за достъп до който не е необходимо да се плащат десетки пъти по-високи цени за ток и топлоносители.


Ето какво пише авторът на книгата „Летящите чинии на Хитлер“ Г. Стивънс:
„Наличието или отсъствието на материя в космическото пространство може да бъде предмет на научен дебат, но фактът, че има енергия в дълбокия космос се счита за общоприета теория. Ясно е защо: от училището знаем, че светлината минава свободно през космическото междузвездно пространство. Удивително доказателство, че това всъщност е така е факта, че можем да видим звезди, планети – една и съща Луна например.
В същото време е известно, че не само светлината, но и други електромагнитни излъчвания могат свободно да проникнат в космическото пространство. Такива излъчвания в частност включват рентгенови лъчи, гама лъчи и космически лъчи. Този факт също не води до спорове.
Но в днешно време все повече изследователи постепенно започват да стигат до идеята, че освен електромагнитното излъчване, в дълбините на космоса има и друга форма на енергия. Нещо повече, тя не е само в дълбокия космос, но и, както се казва, много близо – около нас. Някои хора я наричат нейната енергия „нулевата точка“, но ние можем просто да я наречем „етерна енергия““.
Трябва да се отбележи, че теоретичният модел на тази „нулева точка“ е изчислен още през 1948 г. от холандския физик Х. Казимир, предсказвайки по този начин съществуването на „квантов вакуум“. Но в тези години на практика не е било възможно да се потвърдят или опровергаят теоретичните изчисления на този учен поради несъвършенството на наличното тогава научноизследователско оборудване.
И така, едва през 1997 г. научната мисъл е достигнала до създаването на необходимото оборудване за провеждане на експерименти в тази област. Трябва да се отбележи, че в резултат на тези експерименти теоретичните изчисления на Казимир бяха потвърдени от наблюдаваните резултати с точност над 99%. Резултатът от тези експерименти е доказателство за съществуването на „квантов вакуум“ или енергия с „нулева точка“.
Ето защо сега основните спорове между учените вече не са за съществуването на енергийното поле „нулева точка“, а за това колко енергия съдържа. И изчисленията на различни учени значително се различават. Някои от тях казват, че количеството на тази енергия, която се съдържа в пространството около нас с обем на кутия за обувки е достатъчно, за да взриви планетата, докато други твърдят, че ще е достатъчно само да свари яйце.

Facebook Comments