ЗАГАДКИ

Загадката на златните шапки

Група Древни конични съдове от златен варак, открити в Швейцария, Германия и Франция, са една от най-объркващите археологически находки на света. Съществуват четири [...]

Тайните на вазите от диорит

Какво общо имат древноегипетските вази от диорит с честотите, резонансите и звуковите вълни? Много. Навсякъде в Египет откриваме вази от диорит, алабастър и [...]

Бетон в античността?

Една група, съставена от толкова човека, колкото са тибетците, би могла да построи Голямата пирамида в Гиза, състояща се от 2,5 милиона камъни, [...]

РОЗЕТСКАТА ПЛОЧА

На 19 май 1798 година Наполеон I Бонапарт отплувал от гр. Тулон начело на флотилия, състояща се от 328 кораба с 38000 души [...]